Kurs do egzaminu na Patent Strzelecki

Kurs dla osób chcących zdać egzamin na Patent Strzelecki. Kurs jest podzielony na dwie części: teoretyczną oraz praktyczną i stanowi (poza 3 miesięcznym stażem w klubie) podstawę formalną dla przystąpienia do egzaminu na Patent Strzelecki.

Część teoretyczna:
 • Wstęp (patent, licencja, wymagania formalne)
 • Przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w strzelectwie sportowym
 • Obrona konieczna i stan wyższej konieczności
 • Budowa broni i amunicji – opis, działanie części i urządzeń
 • Egzamin na patent strzelecki: Wymagania egzaminacyjne i przebieg egzaminu, przepisy regulujące uprawianie strzelectwa sportowego i posiadanie broni palnej
 • Przykładowe testy egzaminacyjne i udostępnienie materiałów do nauki
 • Trening bezstrzałowy
Część praktyczna
(ilość spotkań zależna od indywidualnych potrzeb)
 • pistolet .22lr
 • karabin .22lr
 • strzelba gładkolufowa
 • budowa i podział amunicji i broni – prezentacja na przykładach
 • egzamin próbny

Podstawy strzelectwa sportowego

Szkolenie przeznaczone dla osób bez doświadczenia, chcących odświeżyć swoje umiejętności lub też dla tych którzy zakupili/planują zakupić broń i zacząć przygodę ze sportem strzeleckim. Podczas treningu nauczę Cię solidnych podstaw jak umiejętnie i bezpiecznie posługiwać się różnymi rodzajami broni (pistolety, rewolwery, karabiny, strzelby).

 • zasady bezpieczeństwa

 • zasady działania i budowa broni
 • postawa strzelecka
 • zgrywanie przyrządów celowniczych

 • ładowanie, przeładowanie, rozładowanie broni

 • ładowanie magazynka
 • prawidłowy chwyt broni
 • techniki dobywania broni z kabury
 • praca na spuście
 • usuwanie zacięć

Wstęp do strzelectwa dynamicznego

Szkolenie dedykowane osobom, którym strzelanie statyczne nie wystarcza i chcą spróbować swoich sił w strzelaniu w ruchu. Zacznij strzelać szybciej nie tracąc na celności.

Podczas tego treningu ugruntujemy podstawy i powiem Ci jak poczuć pewność w użyciu broni. (szkolenie obowiązkowe dla chcących brać udział w cyklicznych treningach IPSC)

 • zasady bezpieczeństwa w strzelectwie dynamicznym
 • omówienie oraz dobór odpowiedniego sprzętu strzeleckiego (kabura, pas, ładownice)
 • manual broni
 • postawa strzelecka
 • złożenie do strzału
 • techniki dobycia
 • chwyt broni
 • praca na spuście
 • kontrola podrzutu
 • strzelanie dubletami
 • zmiany magazynków w trakcie strzelania
 • strzelanie do celów metalowych i papierowych
 • strzelanie w ruchu i strzelanie zza przesłon

Strzelectwo dla Juniorów

Szkolenie przeznaczone dla dzieci, które chcą doświadczyć przyjemności strzelania lub rozpocząć przygodę ze strzelectwem sportowym.

 • zasady bezpiecznego zachowania na strzelnicy
 • postawy strzeleckie i sposoby celowania
 • podstawa obsługi broni palnej (pistolet, karabin)
 • zasady bezpiecznego obchodzenia z bronią
 • praktyczne strzelanie z pistoletu i karabinu o kalibrze .22 lr

Indywidualny trening dynamiczny

Treningi indywidualne dla strzelców średniozaawansowanych, czynnie uprawiających strzelectwo praktyczne zainteresowanych podnoszeniem swoich umiejętności.
Ćwiczenia dobieramy zależnie od potrzeb. Będziemy szukać słabych punktów, analizować błędy i korygować je. W trakcie tego szkolenia trenujemy m.in:

 • zapobieganie zrywaniu spustu
 • kontrolowanie podrzutu
 • strzelanie w ruchu – przyspieszanie i zwalnianie
 • strzelanie do celów ruchomych
 • zmiany magazynka w ruchu
 • strzelanie w pozycjach niewygodnych
 • poruszanie się i strzelanie w różnych kierunkach
Nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku na strzelnicę.

Paweł Coelho-Jakubowski